Spirited Away

8.5 / 10}
A young girl, Chihiro, becomes trapped in a strange new world of spirits. When her parents undergo a mysterious transformation, she must call upon the courage she never knew she had to free her family.

Stars:

Rumi Hiiragi

Chihiro Ogino (voice)

Miyu Irino

Haku (voice)

Mari Natsuki

Yubaba / Zeniba (voice)

Bunta Sugawara

Kamaji (voice)

Yumi Tamai

Lin (voice)

Ryunosuke Kamiki

Bou (voice)

Takashi Naito

Akio Ogino (voice)

Yasuko Sawaguchi

Yuuko Ogino (voice)

Tatsuya Gashûin

Aogaeru (voice)

Yo Oizumi

Bandai-gaeru (voice)

Koba Hayashi

River God (voice)

Tsunehiko Kamijô

Chichiyaku (voice)